به دنبال خورشید

Posted by jafar (Pakdasht, Iran) on 2 April 2015 in Transportation.

آهای غروب !! به کجا می بری خورشید مرا

 

Canon PowerShot SX150 IS
1/1000 second
F/5.6
ISO 400
49 mm

Share this photo on Twitter Share this photo on Facebook